Įvadas

Rengdami mokslines publikacijas kaupiame įvairius šaltinius, renkame jų bibliografinius įrašus. Bibliografinių nuorodų tvarkymo programos padeda rinkti, tvarkyti ir sisteminti sukauptą bibliografinę informaciją bei šaltinių tekstus, juos cituoti ir sudaryti literatūros sąrašus. Viena iš tokių programų yra Mendeley.

Programos Mendeley privalumai:

 • individualūs vartotojai gali naudotis programa nemokamai tol, kol neviršija 2 GB duomenų saugojimo vietos limito;
 • programa turi kompiuteryje diegiamą versiją, taip pat veikia kaip tinklinė versija internete, todėl programą galima naudoti bet kuriame kompiuteryje;
 • galima importuoti įrašus PDF formatu, gauti jų bibliografinio aprašo duomenis;
 • išsaugotame PDF dokumente leidžiama atlikti paiešką, žymėti tekstą, rašyti pastabas;
 • tai ir socialinis tinklas, leidžiantis bendradarbiauti, dalytis įrašais;
 • programa gali būti naudojama su operacinėmis sistemomis Windows, Mac, Linux.
 Tikslas
Šio modulio tikslas – suteikti žinių apie informacijos kaupimo ir tvarkymo principus naudojantis bibliografinių įrašų tvarkymo programa Mendeley.

 Ugdomi gebėjimai 

Susipažinę su šiuo moduliu gebėsite:

   • įdiegti įrašų tvarkymo programą Mendeley į kompiuterį;
   • susikurti paskyrą programoje Mendeley;
   • įkelti, išsaugoti, koreguoti įrašus ir jais dalytis per programą Mendeley;
   • cituoti rašto darbus pasirinktu stiliumi;
   • automatiškai sudaryti literatūros sąrašus.