Įvadas

Mokslinių žurnalų leidyba yra svarbi mokslo komunikacijos dalis, reprezentuojanti mokslinių tyrimų rezultatų sklaidą ir vertingumą, mokslininkų ir mokslo institucijų prestižą, investicijų grąžą, bendradarbiavimo galimybes. Moksliniai žurnalai ir juose publikuojami straipsniai yra viešas mokslinių pasiekimų įrodymas, todėl atkreiptinas dėmesys į žurnalų leidybos kokybę ir informacijos apie juos viešinimą.

Mokslinių žurnalų kokybė atspindi aukštesnį šių žurnalų straipsnių vertinimą akademinėje bendruomenėje, o šių leidinių kokybės kriterijai taip pat padeda identifikuoti vertingus mokslinius leidinius. Vystantis atvirosios prieigos žurnalams, radosi leidinių, imituojančių mokslinių žurnalų leidybą dėl galimybės gauti mokestį už straipsnių publikavimą, tačiau šie leidiniai netaiko mokslinių leidinių kokybės reikalavimų ir nėra vertingi akademinėje bendruomenėje. Dėl šių priežasčių svarbu žinoti mokslinių žurnalų atrankos kriterijus ir jų paieškos galimybes.

tikslas Tikslas
Šio modulio tikslas – supažindinti su straipsniams publikuoti tinkamų mokslinių žurnalų atranka ir patikimų žurnalų paieškos galimybėmis.