Temos struktūra

  • Kursas parengtas įgyvendinant Europos socialinio fondo lėšomis finansuojamą projektą 09.3.1-ESFA-V-738-01-0004 „Studijų programų optimizavimas ir fizinių bei technologinių mokslų dėstytojų pedagoginių kompetencijų stiprinimas

    KURSO AUTORIAI
    Rasa Alaburdaitė, Egidijus Griškonis, Kristina Kantminienė, Edita Paluckienė, Algirdas Šulčius, Virgilijus Valeika, Nerita Žmuidzinavičienė.

    KURSO TIKSLAS
    Mokymų kursas skirtas pakartoti ir susisteminti mokyklos vidurinio ugdymo programos chemijos dalyko žinias bei padėti studijuojant Universitete. Kurse rasite ne tik teorinę medžiagą, bet ir uždavinių sprendimo pavyzdžių.