Temos struktūra

 • Bendra

  Negalima, nebent bet kuris iš:
  • Jūs priklausote Baltijos gimnazija grupei
  • Jūs priklausote Dariaus ir Girėno gimnazija grupei
  • Jūs priklausote Garliavos grupei
  • Jūs priklausote Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gimnazija grupei ...
  • Jūs priklausote Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gimnazija grupei
  • Jūs priklausote Kauno Rokų gimnazija grupei
  • Jūs priklausote Klaipėdos "Žaliakalnio" grupei
  • Jūs priklausote Klaipedos kolegija grupei
  • Jūs priklausote Kupiškio L.Stuokos - Gucevičiaus grupei
  • Jūs priklausote Kupiškio technologijos ir verslo mokykla grupei
  • Jūs priklausote LT_Saulės gimnazija grupei
  • Jūs priklausote Prezidento Jono Žemaičio gimnazija grupei
  • Jūs priklausote S.Pastuolytes grupei
  • Jūs priklausote Sedos Macernio gimnazija grupei
  • Jūs priklausote Šiaulių Ragainės progimnazija grupei
  • Jūs priklausote Utenos Dauniškio gimnazija grupei
  • Jūs priklausote VDU "Rasos" gimnazijos grupei
 • Įvadas


  VERSLUMO PAGRINDAI


  Anotacija.  Kurso tikslas - suteikti esmines verslo kūrimo žinias ir ugdyti praktinius verslumo gebėjimus. 

  Kursą sudaro 11 temų: Verslo aplinka ,  Naujo gaminio vystymas, Verslo apskaita ir verslo finansavimo galimybės, Projektų valdymas, Darbuotojų ir darbdavių santykiai, Verslo procesai, Marketingas, Verslo etika , Intelektinė nuosavybė, Socialiai atsakingas verslas, Retorika ir derybos. 

  Čia jūs rasite mokomąją knygelę Verslumo pagrindai (lietuvių ir anglų kalbomis), video pamokėles ir mokomuosius video filmukus, praktines užduotis, klausimus žinių įtvirtinimui ir žinių patikrinimo testą. 

  Kursas Verslumo pagrindai parengtas įgyvendinant projektą BONUS LT_LV „Mentorystė jaunimo verslumo ugdymui“. 


  Apie projektą

  Pagrindinis projekto tikslas – skatinti verslumą ir jaunimo verslų kūrimą Lietuvos ir Latvijos pasienio regionuose.

  Projekto rezultatai kuriami aktyviai bendradarbiaujant su socialiniais partneriais. Įgyvendinant projektą bus sukurtas  Verslo paramos ir motyvacijos modelis BONUS LT-LV, Kūrybiško verslo e infrastruktūrą (IT plaforma), Mentorių tinklas, suorganizuoti Jaunųjų verslo lyderių ir Jaunųjų inovatorių konkursai. Projektu  siekiama paskatinti jaunimą kurti kūrybiškas ir inovatyvias produktų idėjas. Projekto metu moksleivių komandos, padedamos patyrusių mentorių, vysto produktus, pagamintus iš antrinių žaliavų. Aktyviausios ir geriausių rezultatų pasiekusios komandos produktų idėjas ir jų sukurtus prototipus demonstruos parodose Lietuvoje ir Latvijoje.  Įgyvendinant projektą kuriamos verslumo ugdymo priemonės, t.y  ši knygelė, video medžiaga, žinių patikrinimo testas. Mokymo medžiaga parengta glaudžiai bendradarbiaujant su Daugpilio universtiteto dėstytojais.  Projekto rezultatai prisidės prie Lietuvos ir Latvijos pasienio regionų verslumo skatinimo ir darnaus vystymosi.


  Projektą finansuoja 2014-2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa, kuri siekia prisidėti prie darnaus programos teritorijos vystymosi padėdama jai tapti patrauklia ir konkurencinga vieta gyventi, dirbti ir apsilankyti.


 • 1.VERSLO APLINKA

  Šioje temoje aptariama verslo aplinka ir jos reikšmė užsiimant verslu. Suprasite, kas yra išorinė ir vidinė verslo aplinka. Susipažinsite su galimomis verslo formomis. Sužinosite, kokia verslo forma yra tinkamiausia jūsų verslo tikslams pasiekti ir kokie veiksniai gali tai nulemti.

 • 2. VERSLO APSKAITA IR VERSLO FINANSAVIMO GALIMYBĖS

  Video pristatomos įmonės finansavimo galimybes skirtingame jos vystymosi etape. Tarp tradicinių finansinių šaltinių pristatomi ir alternatyvūs, tokie kaip rizikos kapitalo finansavimas. Video pasakojama apie svarbiausius skirtumus tarp finansinių šaltinių. 

  Trumpai pristatomi svarbiausi verslo apskaitos dokumentai, bei svarbiausi finansiniai rodikliai. Taip pat akcentuojami finansinių šaltinių pritraukimo galimybės. Tarp tradicinių finansinių šaltinių pristatomi ir alternatyvūs, tokie kaip rizikos kapitalo finansavimas ar sutelktinis finansavimas, taip pat akcentuojami pagrindiniai skirtumai ir panašumui. 

 • 3. PROJEKTŲ VALDYMAS

  Šioje temoje pristatomi projektų valdymo procesai ir praktiniai įrankiai, kuriuos taikydami galėsite sėkmingai vystyti verslo idėjas ir kurti produktus. 

 • 4.DARBUOTOJŲ IR DARBDAVIŲ SANTYKIŲ VALDYMAS

  Video pristatome dažną situaciją įmonėje, kai kyla nesusipratimas tarp vadovo ir bendradarbio dėl skirtingų kartų vertybių, supratimo ir elgsenos, dėl netinkamo vadovavimo stiliaus ir kviečiame drauge pabandyti išspręsti jauno bendradarbio aktyvesnio įsitraukimo į darbą problemą.

  Čia sužinosite, kokį vaidmenį darbo rinka atlieka darbdavių ir darbuotojų santykių vystymuisi ir kaip susiformuoja darbo jėgos pasiūlos ir paklausos balansas. Susipažinsite su pagrindiniais teisiniais dokumentais, reglamentuojančiais darbo santykius ir įgysite žinių kaip paskatinti darbuotojų įsitraukimą.
   

 • 5. VERSLO PROCESAI

  Video pristatome pagrindinius įmonės vertės kūrimo procesus: įėjimo logistiką, gamybą, paskirstymo logistiką bei rinkodarą ir pardavimą. Supažindiname su galimais konkurenciniais pranašumais skirtinguose vertės kūrimo procesuose ir pristatomeChocogroup įmonės pagrindinių procesų konkurencinius pranašumus bei paaiškiname jų pasirinkimo motyvus.

  Sužinosite kokie yra pagrindiniai ir pagalbiniai vertės kūrimo grandinės procesai ir kokie konkurenciniai pranašumai gali būti juose įgyjami. Suprasite  kaip organizuojama įmonės veikla, pradedant nuo tikslų formulavimo, veiklos planavimo ir įgyvendimo, ir baigiant valdymu bei kontrole.

 • 6. VERSLO ETIKA

  Šioje temoje sužinosite, kas tai yra etika, kokie jos tikslai, kodėl etika svarbi versle. Susipažinsite su etikos kodeksu, profesine etika. Sužinosite, kaip etiniai principai taikomi konkrečioms verslo situacijoms spręsti.

 • 7. MARKETINGAS

   Video pristatome Chocogroup įmonės gaminamo šokoladinio ekologiško kremo be palmių aliejaus vartotojo profilį. Supažindiname su šio kremo marketingo kompleksu- funkcinėmis ir emocinėmis prekės savybėmis, kainodara, paskirstymo kanalais ir marketingo komunikacija.

  Sužinosite kas yra marketingas bei kodėl ir kaip atliekami marketingo tyrimai. Suprasite, kodėl reikia segmentuoti, parinkti tikslinę rinką ir tik tada pozicionuoti. Atrasite prekių ir paslaugų marketingo komplekso formavimo ypatumus.

 • 7.SOCIALIAI ATSAKINGAS VERSLAS

  Šioje temoje aptariama socialinė atsakomybė ir priežastys, lėmusios socialiai atsakingo verslo idėjos atsiradimą. Sužinosite, kodėl socialiai atsakingo verslo koncepcijos diegimas įpareigoja organizaciją peržiūrėti savo veiklą ir verslo procesus, tobulinti kompetencijas, efektyviau naudoti išteklius. Susipažinsite su vidine ir išorine socialinės atsakomybės plėtros kryptimis.

 • 8.KOMUNIKACIJA IR RETORIKA

  Šioje temoje aptariami bendravimas ir retorika. Susipažinsite su pagrindiniais bendravimo būdais ir iškalbos meno rūšimis. Suprasite bendravimo proceso dedamąsias. Sužinosite, kodėl istorijų pasakojimas yra galinga bendravimo priemonė itin reikšminga verslui

 • 9. INTELEKTINĖ NUOSAVYBĖ

  Šioje temoje aptariama intelektinė nuosavybė, jos pagrindiniai tipai ir teisiniai aspektai. Sužinosite, kaip intelektinės nuosavybės teisės suteikia savininkams galimybę apsaugoti jų kūrybą. Susipažinsite su pagrindiniais intelektinės nuosavybės tipais, jų apsauga.

 • TESTAS