Programa skirta metrologo tikrintojo ir tachografų tikrintojo metrologo kvalifikacijos pakartotiniam įvertinimui. Metrologams tikrintojams, kurie per 5 metus nuo pažymėjimo išdavimo, kasmet tobulino kvalifikaciją kvalifikaciniuose kursuose, atitinkančiuose OIML D-14 reikalavimus, pažymėjimai pratęsiami (5 metams), o metrologai, nelankę kvalifikacinių kursų arba lankę iš dalies, laiko atitinkamos apimties kvalifikacinį egzaminą.