Neformalaus ugdymo programa skirta mokytojams, siekiant padėti kokybiškai organizuoti mokymo procesą. Programa leistų sudaryti galimybes mokiniui lengviau suvokti fiziką kaip veiksmingą mokslinio pasaulio pažinimo metodą, supažindinant moksleivius su populiariausias fizikiniais reiškiniais.

Šios programos tikslas – įgyvendinant kokybiško nuotolinio mokymo koncepciją integruojant fizikos demonstracijas į mokymo turinį ir skatinant mokyklos ir universiteto sanglaudą.