Erasmus+ projekto Integruotas tarpdisciplininis edukacinis Menų, antreprenerystės, inovacijų ir mokslo tyrimų modulis (ArtIST) 

Projekto nr.: ERASMUS+ 612899-EPP-1-2019-1-FI-EPPKA3-PI-FORWARD

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2020-01-01 - 2023-06-30


Erasmus+ projekto Integruotas tarpdisciplininis edukacinis Menų, antreprenerystės, inovacijų ir mokslo tyrimų modulis (ArtIST) pilotinis ON-LINE savarankiško mokymosi kursas studentams ir dėstytojams anlglų kalba STEAM tematikoje.