Mokymai skiriami socialinių ir humanitarinių sričių tyrėjams norintiems pradėti dirbti su statistinių skaičiavimų ir grafikos programine aplinka R. Tai šiuo metu viena iš populiariausių laisvos prieigos programinių aplinkų statistinei analizei. Pagrindiniai jos privalumai atsiskleidžia tyrimų pakartojamumo, plačių grafinio vaizdavimo galimybių ir statistinių metodų įvairovės aspektais. Mokymai interaktyvūs, jais siekiama parodyti R taikymo galimybes atliekant kiekybinių duomenų aprašomąją analizę ir grafiškai vaizduojant gautus rezultatus. Baigus mokymus galima pradėti savarankiškai dirbti su R.

Registracija ir informacija apie mokymus: čia


TMNS460001 Socialinių tyrimų duomenų analizė su Stata

Atsakingas asmuo:

Doc. dr. // assoc. prof. dr. Rimantas Rauleckas
Kauno technologijos universitetas // Kaunas University of Technology Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas // Faculty of Social Sciences, Arts and Humanities Duomenų analizės ir archyvavimo centras (DAtA) // Center for Data Analysis and Archiving (DAtA)