Šis savarankiško mokymosi kursas skirtas bibliotekininkams, besidomintiems piliečių mokslu ir piliečių mokslo projektų organizavimu bei paramos teikimu. Kursą sudaro 5 moduliai.  Įsisavinti mokymosi medžiagą reikia maždaug 45 valandų. Baigęs visus penkis modulius besimokantysis gaus pažymėjimą.

Kurso tikslas - suteikti žinių ir ugdyti gebėjimus praktiškai taikyti kokybinių duomenų analizės metodus. Kurse ugdomi gebėjimai tinkamai parinkti bei derinti kokybinių tyrimų tipus, skirtingus metodus, ugdomi gebėjimai kurti kodavimo schemas, kokybinių tyrimų instrumentus, rengti tyrimų protokolus, ataskaitas, ugdomi programinės įrangos (pvz. MAXQDA) taikymo įgūdžiai, gebėjimai atlikti sisteminę literatūros analizę, kokybinę lyginamąją analizę, turinio analizę, socialinių tinklų ir medijų analizę laikantis tyrėjų etikos bei duomenų apsaugos reikalavimų.

Course provides with the basic information about main management functions, management prehistory and its theories, basic points of operation, marketing, human resource and financial management. The main aim is to acquire knowledge of management science development, its concept, object, key management functions, and principles of the main fields of organisation’s work as an object of management.

Course has started at 25th of June. Course amounts to about 120 hours of learning. Learners can work in their own time and space. However all course activities finishes in 6 weeks (until 6th of August with 2 extra weeks for late submissions). Study material with practical tasks, video lectures, video tasks with discussions, self-assessment tests and crosswords are used to gain course’s aim. Mandatory 2 quizzes and 3 rated discussions are given to check gained knowledge and to complete this course

The enrollment to the course is already closed.