Mokymų programos tikslas - tobulinti aukštųjų mokyklų dėstytojų skaitmenines kompetencijas, laikantis klasikinių bei inovatyvių edukologinių sprendimų, įgalinant juos suskaitmeninti studijų dalykus, modulius, užduotis lietuvių ir anglų kalbomis.